Kontakti

zastave.gif

Prijazni in motivirani sodelavci vam bodo z veseljem podali želene informacije, ki vam bodo prihranile čas in stroške.

Preberite več...

O Podjetju

o_podj1.jpg

RTI d.o.o. je nosilec javnega pooblastila za izvajanje vseh vrst postopkov na področju ugotavljanja skladnosti vozil in lastnik akreditacijske listine za postopke homologacijskih preskusov in kontrolnih pregledov.

Preberite več...

 

REGISTRACIJA VOZIL

Registracija vozila pomeni vpis podatkov o lastniku in podatkov o vozilu v evidenco registriranih vozil. Podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja pomeni, da se izda ali podaljša PD za čas veljavnosti tehničnega pregleda in za čas sklenitve obveznega zavarovanja ter poravnane obveznost letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu. Veljavnost prometnega dovoljenja se podaljša do roka, ko so izpolnjeni vsi našteti pogoji. Registrske tablice so vezane na vozilo. Posebnost so tablice z izbranim delom označbe, ki so vezane na lastnika.

 Preberite več...

 

Registarija vozil

KONTROLNI PREGLEDI VOZIL

Pred registracijo v Republiki Sloveniji morajo biti praktično vsa vozila odobrena v skladu s homologacijskimi predpisi, ki so usklajeni s predpisi držav članic EU. Vozila, ki so bila že odobrena in registrirana v kateri od držav članic EU pa morajo biti pred registracijo identificirana z vnosom tehničnih podatkov v enotno državno podatkovno bazo. Posamična odobritev ali tehnična identifikacija vozila se izvaja v pooblaščenih strokovnih organizacijah z izvedbo predpisanega postopka in se zaključi z izdajo...

 Preberite več...

 

prva1.jpg

PRESKUSNI LABORATORIJ

Preskusni laboratorij v RTI d.o.o. je akreditiran po standardu SIST EN ISO/IEC 17025. Laboratorij je prijavljen pri Komisiji Združenih narodov za Evropo kot: "E26B - Tehnični servis" za izvajanje homologacijskih preskusov po ECE - pravilnikih. Na osnovi akreditacijske listine, ki jo je izdala Slovenska akreditacija smo bili imenovani za tehnično službo, ki izvaja homologacijske preskuse po direktivah EU (TSV) in sicer za izvajanje homologacijskih preskusov vozil, njihovih sistemov, tehničnih enot in sestavnih delov, po naslednjih mednarodnih direktivah oz. pravilnikih ...

 Preberite več...

prva2.jpg

RAZISKOVALNO RAZVOJNA DEJAVNOST

Težišče naših razvojnih aktivnosti je na izdelavi numeričnih modelov in izvajanju različnih preračunov strojnih delov in konstrukcij z uporabo metode končnih elementov (MKE). Imamo večletne izkušnje v avtomobilski industriji in zadnja leta pretežno sodelujemo s podjetji iz EU.


 Preberite več...

prva3.jpg
 
Pasica

Pogosta vprašanja

Vse informacije v zvezi s homologacijo in kontrolnimi pregledi vozil na enem mestu.

Splošne informacije

Pogosta vprašanja in odgovori

Povezave

Seznam povezav na sorodne strani s področja homologacij in testnih preizkusov vozil, ....