Preskusni laboratorij

pl1.jpgPreskusni laboratorij v RTI d.o.o. je akreditiran po standardu SIST EN ISO/IEC 17025. Akreditacijsko listino je izdala Slovenska Akreditacija. Na osnovi te akreditacijske listine je laboratorij prijavljen kot Tehnična služba tako pri Komisiji Združenih narodov za Evropo (z oznako E26B) za izvajanje homologacijskih preskusov po ECE - pravilnikih, kakor tudi na sedežu Evropske skupnosti v  Bruslju za izvajanje homologacijskih preskusov.

 

Homologacijske preskuse izvajamo v skladu z veljavnimi stanji homologacijskih predpisov, v primeru predhomologacijskih meritev pa v dogovoru z naročnikom. Akreditirani smo za izvajanje sledečih homologacijskih preskusov  vozil, njihovih sistemov, tehničnih enot in sestavnih delov:

 

Zavore

ECE R-13

Homologacija vozil za prevoz potnikov glede njihove konstrukcije

ECE R-107

Mehanske spojne naprave

ECE R-55

Bočna zaščita

ECE R-73

Vozila za prevoz nevarnega blaga

ECE R-105

 

V skladu z dogovorom s homologacijskim organom (Agencija za varnost prometa), RTI preskusni laboratorij za nacionalne potrebe izvaja preskuse tudi na sledečih evropskih direktivah in pravilnikih (ECE R):

 

Vgradnja svetlobnih in svetlobno signalnih naprav

ECE R-48

Zaščita pred podletom od zadaj

ECE R-58

Table za označevanje težkih in dolgih vozil

ECE R-70 - Priloga 15

Mase in mere motornih vozil

Odredba EU 1230/2012

 
Pasica

Pogosta vprašanja

Vse informacije v zvezi s homologacijo in kontrolnimi pregledi vozil na enem mestu.

Splošne informacije

Pogosta vprašanja in odgovori

Povezave

Seznam povezav na sorodne strani s področja homologacij in testnih preizkusov vozil, ....