Posamična odobritev

pov1.jpg

je namenjena za odobritev vseh novih in rabljenih vozil:

  • za vsa nova in rabljena vozila, ki nimajo enotne evropske tipske homologacije;
  • za vsa nova in rabljena vozila, ki še niso bila odobrena in registrirana v eni od držav članic EU;
  • za vsa tista vozila, ki so v postopku dodelave (nekompletno vozilo – npr.: šasija s kabino brez ES-homologacije, ki se dopolni oz. nadgradi z namensko nadgradnjo)

Postopek posamične odobritve predpisuje Zakon o motornih vozilih ZMV-1 (UL RS št. 75/17). Gre za postopek ugotavljanja skladnosti, v katerem homologacijski organ ugotovi, ali pregledano vozilo izpolnjuje zahteve regulativnih aktov, ter v primeru skladnosti podeli certifikat o posamični odobritvi. Homologacijski organ izda certifikat na osnovi vloge, kontrolnega poročila o pregledu vozila in potrdila o plačilu takse, ki ga posreduje tehnična služba, kjer je vozilo bilo pregledano. Stranka v postopku komunicira neposredno s tehnično službo, ki izvede vse potrebne postopke za pridobitev certifikata o posamični odobritvi. Po prejetju obvestila o izdaji certifikata s strani homologacijskega organa izda tehnična služba potrdilo o skladnosti, ki je osnova za registracijo vozila v Republiki Sloveniji.

 

V osnovi je posamična odobritev razdeljena na naslednje segmente:

  1. Odobritev dodelanih vozil (za vozilo brez nadgradnje, npr. šasija s kabino, za katero proizvajalec ni pridobil listine o ES-homologaciji)
 
Pasica

Pogosta vprašanja

Vse informacije v zvezi s homologacijo in kontrolnimi pregledi vozil na enem mestu.

Splošne informacije

Pogosta vprašanja in odgovori

Povezave

Seznam povezav na sorodne strani s področja homologacij in testnih preizkusov vozil, ....