Evidentiranje vgradenj na vozilih

Postopek je namenjen za evidentiranje vgradenj - sprememb na vozilu, ki morajo biti odobrene, vendar ne štejejo med predelave ter jih zato ni potrebno preveriti v postopku posamične odobritve vozil. Vgradnjo odobrene naprave ali opreme na vozilo lahko v skladu z 52. členom ZMV-1 (UL RS 75/17) izvede za to pooblaščeni servis, ki mora izdati predpisano potrdilo (tehnično poročilo) o vgradnji (OBR RTI-795). Spremembe na vozilu vpiše pooblaščena tehnična služba v »Potrdilo o skladnosti vozila« in evidentira v centralnem registru vozil.

 

Med evidentirane spremembe spadajo vgradnje sestavnih delov, ki se razlikujejo od nadomestnih delov in so odobreni za vgradnjo v določen tip (varianto ali izvedenko) vozila:

 1. izpušni sistemi,

 2. mehanske naprave za spenjanje vozil razredov A50 in B50 (vlečne krogle premera 50 mm in vlečne glave zanje),

 3. spojlerji ali

 4. platišča in pnevmatike, ki jih je potrdil proizvajalec vozila. epv2.jpg

Vlogo za evidentiranje vgradnje odobrene naprave ali opreme na vozilo se odda na obrazcu OBR RTI-687, ki mu je potrebno priložiti naslednje priloge:

 1. Potrdilo o skladnosti vozila (Izjavo o ustreznosti vozila);
 2. Potrdilo o homologacijski odobritvi vgrajene naprave (opreme);
 3. Potrdilo pooblaščenega servisa (tehnično poročilo) o vgradnji;
 4. Potrdilo o plačilu stroškov evidentiranja (transakcijski račun pri Delavski hranilnici d.d., št. SI56 6100 0001 0492 061 )

Cene za evidentiranje vgrajene opreme:

 • Vpis ene predelave na vozilu- evidentiranje in poštnina (z 22% DDV)

25,99 EUR

 • Vpis dveh do štirih predelav na enem vozilu: - evidentiranje in poštnina (z 22% DDV)

38,19 EUR

 • V kolikor vozilo nima Potrdila o skladnosti vozila« (oz. ima staro Izjavo o ustreznosti vozila), je potrebno izdati Potrdilo o skladnosti vozila«. Cena potrdila in izdaje, je (z 22% DDV)

10,19 EUR

 

 

Več predelav na enem vozilu je mogoče vpisati v eno vlogo, vendar je potrebno za vsako predelavo posebej izdati potrdilo o vgradnji.

 

 

Navedena cena za izdajo potrdila o skladnosti predelanega vozila je osnovna cena brez dodatnih stroškov, ki lahko nastopijo v primeru prejetih nepopolnih ali neustreznih tehničnih podatkov vozila. V tem primeru je potrebno za izdelavo potrdila o skladnosti predelanega vozila dodatno preverjati oz. pridobiti posamezne tehnične podatke od proizvajalca vozila ali iz drugih virov, kar zahteva več časa.

 
Pasica

Pogosta vprašanja

Vse informacije v zvezi s homologacijo in kontrolnimi pregledi vozil na enem mestu.

Splošne informacije

Pogosta vprašanja in odgovori

Povezave

Seznam povezav na sorodne strani s področja homologacij in testnih preizkusov vozil, ....