Homologacijski preskus

nzp1.jpg

Vsi deli na vozilu, ki jih zajemajo homologacijski predpisi, morajo biti homologirani in vgrajeni skladno s temi predpisi, ki veljajo v EU. Tako morajo vozila izpolnjevati zahteve tehničnih specifikacij vozil (TSV) oziroma evropskih direktiv ali ustreznih ECE pravilnikov. Za vsako novo vozila, ki ni zajeto v sklopu tipske odobritve, je potrebno opraviti predpisane homologacijske preskuse. Enako velja tudi za predelana vozila, kjer se predelava nanaša na homologirane elemente. 

 

Homologacijski preskus se opravi:

  • v primeru tipske odobritve vozila, njegovih sistemov, tehničnih enot in sestavnih delov na reprezentativnem vzorcu, oz.
  • v primeru posamične odobritve na konkretnem vozilu.

Na koncu postopka izdela tehnična služba oz. preskusni laboratorij poročilo o homologacijskem preskusu.

 
Pasica

Pogosta vprašanja

Vse informacije v zvezi s homologacijo in kontrolnimi pregledi vozil na enem mestu.

Splošne informacije

Pogosta vprašanja in odgovori

Povezave

Seznam povezav na sorodne strani s področja homologacij in testnih preizkusov vozil, ....